Skyltar och marknad

pil

Presentations- och marknadsmaterial

Ett brett utbud av trycksaker och utställningsmaterial, från presentation av projektet till marknads- och säljmaterial under förvaltningen. Vår affärsidé har kvalietet, pris och leverensgaranti i fokus. Vi rekommenderar alltid bästa pris, utifrån volym, leveranstid och original, då vi har både digitaltryck, offsettryck och produktion av stora format under ett och samma tak.

Exempel på produkter

Presentationer
Beskrivningar
Manualer
Pärmar
Kontorstryck (visitkort, korrkort, kuvert, brevpapper, etc)
Produktblad och säljmaterial
Årsredovisningar
Inbjudningskort
Kundtidningar

Skyltar, hänvisningskyltar, banderoller, vepor

Vi hjälper er med all form av exponering, från presentation av projektet till inredning i färdigt hus. Utifrån användingsområde rekommenderar vi bästa lösningen med hänsyn till exponeringsplats, upplaga och miljöanpassning. Vi trycker på de flesta förekommande material, allt anpassat till om det ska vara en jätteexponering på fasaden, byggställningen, byggskylten, staket runt bygget, entrén etc.

Exempel på produkter

Byggskyltar (plåt med utskurna texter/logotyper, print på skiva, etc)
Hänvisningsskyltar
Banderoller och vepor till fasad, staket och byggställningar
Affischer
Flaggor
Presentationsmaterial i alla storlekar och former

Ritningshantering

pil

Plottning/kopiering

Vi skriver ut i dina ritningar i svartvitt eller färg till önskat format på papper eller film. Plottningspappret har branchens givna färger för respektive disciplin. Vi rekommenderar att ritningsfiler levereras som .plt eller i .pdf format. Vid leverans av .dwg-filer, bifoga skala, penninställningar och x-refar. Viss hanteringtid tillkommer.
För att skapa .pdf eller .plt filer, se vår supportsida.

Media

Papper: vitt, blått, brunt, rosa. Film.

Standardformat

A4: 210×297 mm
A3: 297×420 mm; A31: 297×594 mm; A32: 297×841 mm
A2: 420×594 mm; A21: 420×841 mm; A22: 420×1189 mm
A1: 594×841 mm
A0: 841×1189 mm

Efterbehandling

Vikning till A4
Hålning med eller utan förstärkning
Montering
Laminering

Filformat

Vi rekommenderar Plt, pdf och tiff. Lämnar du Dwg-filer behöver vi skala, yta och linjetjocklekar och ev xref-sökvägar. Viss hanteringstid tillkommer.

Scanning

Vi scannar allt från beskrivningar och manualer till ritningar och skisser i både färg och svartvitt. Levererat enligt dina önskemål på valfritt media, alternativ digitalt.

Filtyperna .pdf, .tif eller .cals är vanligast. Pdf är ett mer renodlat slutformat. Formatet är användbart för ritningar men framförallt till alla olika typer av dokument.

Vid behov registrerar vi filerna och skapar en förteckning över innehållet. Har ni redan ett register kompletterar vi handlingarna. Ska dina ritningar användas i CAD-miljö för bearbetning hjälper vi till med automatvektorisering och skapar dwg och .dfx. Viss hanteringstid tillkommer för konverteringen.

Tips!

Vi scannar allt ifrån beskrivningar och manualer till ritningar och skisser. Levererat enligt dina önskemål på valfritt media, alternativ digitalt.

Kundexempel

Intresserad? Vi hjälper dig gärna!